Rozmiar: 15909 bajtów

- 270 -

1345, 30 I, Świdnica (Swidnicz)

an dem Suntage vor unsir Vrowin tag Lychtewy

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge von Slesie, Herre van Furstinberg und czur Swidenicz), nadaje miastu Świdnicy (Swidnicz) przywileje w sprawie opłat za wyszynk wina w tym mieście, których wysokość ma zależeć od tego czy wino jest szynkowane w dzień, czy w nocy, oraz postanowienie, które zakazuje dostarczania do miasta bez zezwolenia drzewa na targ odbywający się w czwartek. Ponadto pozwala mieszczanom mieć swe drobne kramy w różnych miejscach i na różnych targach poza miastem.

Świadkowie: Tam von Sidelicz, Kekil z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Reynczk Schof, Weninckint z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Konrad z Czernicy k. Jawora (Conrad von Cirnen), Rudger z Kopaliny k. Opola (Wiltberg) i Kunczelin, pisarz.


Druk: CDS VIII, s. 22, nr 15.
Ekscerpt: BU Wrocław, syg. R 2721, s. 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów