Rozmiar: 15909 bajtów

- 271 -

1345, 1 II, Praga (Praha)

na den Swate Brigidi Panny

Karol, margrabia morawski (Karel ... markrabie morawsky), nadaje Mikołajowi Zpanwitz (Mikulass), kanonikowi wrocławskiemu (Wratislawski), i jego braciom Wolbramowi (Wolbram) i Tytzkowi (Tytzko) 18 łanów w Starej Łomnicy k. Bystrzycy Kłodzkiej (Lomnitza) wraz z pobieranymi dotąd świadczeniami publicznymi oraz 2 łany w Hornych Walterzitzych k. Dzierżoniowa (Reychinbach).

Druk: CDM VII, s. 429, nr 585.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów