Rozmiar: 15909 bajtów

- 273 -

1345, 6 II, Lubań (Luban)

dominica die, qua cantatur Esto mihi

Jan (Johannes) gwardian i konwent franciszkański w Lubaniu (Luban) mianuj± Jana de Aken (Johannes) i Jana Ruschen (Johannes), kleryków z diecezji magdeburskiej (Magdeburgensis), pełnomocnikami w sporze z Henrykiem (Hinricus), przeorem magdalenek w Lubaniu (Luban).

Ekscerpt: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1817, I, s. 50, nr 165.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów