Rozmiar: 15909 bajtów

- 274 -

1345, l0 II, Brzeg (Brega)

in die S. Scolastice virginis

Bolesław III, książę Śląska i Pan Legnicy (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis), nadaje przełożonemu szpitalników pod wezwaniem św. Antoniego w Brzegu (S. Anthoni in ... Brega) Bartłomiejowi (Bartholomeus) 2 łany we wsi Garbów k. Brzegu (Garbyndorff) na drugim brzegu Odry (Odra), ze wszystkimi dochodami i powinnościami jakie z nich się należą, 3 małdraty jęczmienia rocznego czynszu, płaconego na św. Marcina (S. Martinus) w Oławie (Olauia) z folwarku (allodium) w Pełczycach k. Oławy (Polczicz) oraz 8 grzywien w zamian za folwark (allodium) wielkości 3 łanów w Bregensi villa k. Brzegu.

Świadkowie: Jan de Borsnitz (Johannes), , Rydeborutha - rycerze, Bertoldus Schenke, Henryk, sędzia brzeski (Henricus ... curie Bregensi), Pobko, magister dworu książęcego, Henryk de Falkenhan (Heynricus), Cunadus z Żytna k. Trzebnicy (Sytthen) i Gerlacus, notariusz książęcy.


Druk: A. Schaube, Urkundliche Geschichte der Stadt Brieg, Wrocław 1834, s. 341-342.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów