Rozmiar: 15909 bajtów

- 277 -

1345, 21 II, Brzeg

in vigilia Cathedrae S. Petri

Bolesław III, książę Śląska, poświadcza, że Piotr Santko sprzedał Knechtowi de Hugewicz folwark (allodium) Jankowice k. Oleśnicy Małej, który po jego śmierci ma być przyłączony do dworu Ossnam.

Świadkowie: Mittisten de Zyern, Paweł Zcambori, Henryk, sędzia brzeski, Jan Schlewitz i Gerlach, notariusz.


Regest: DOZA Wiedeń, I. Schwandner, Diplomatarium Rs. 256, s. 79; C. Stehr, Chronik von Klein - Oels, Wrocław 1846, s. 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów