Rozmiar: 15909 bajtów

- 280 -

1345, 27 II

Przecław, biskup wrocławski, uwierzytelnia dokument z 12 VI 1339 r. (por. R. z. Schl. Gesch., nr 6283).

Regest: AP Wrocław, Rep. 3, s. 746, nr 738.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów