Rozmiar: 15909 bajtów

- 282 -

1345, 8 III, Wrocław (Wrat[islavia])

VIII Id. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), nadaje Hancowi zwanemu Crapicz (Hanco) i jego następcom pełny immunitet z 3 łanów ziemi we wsi Regulice k. Nysy (Regulicz) z zastrzeżeniem, że tenże Hanko i jego następcy mają płacić na rzecz biskupa 1 wiardunek rocznego czynszu z każdego łanu oraz dziesięcinę.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn) - kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), Guntherus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogorella), brat biskupa, Konrad, proboszcz z Turowa k. Wrocławia (Conradus ... Thurow), prokurator wrocławski (Wratislaviensis), Wroczco, marszałek, Heynczco, podkomorzy, Piotr (Petrus), scholastyk kościoła Św. Krzyża, protonotariusz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 103, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów