Rozmiar: 15909 bajtów

- 283 -

1345, 12 III, Legnica (Legnicz)

IV. Id. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), stwierdza, że mieszczanin legnicki Piotr Zybitonis (Petrus) wspólnie ze swą żoną Katarzyną (Katherina) i synami Mikołajem (Nicolaus) i Janem (Johannes) w obecności magistra Wawrzyńca z Kałkowa k. Nysy (Laurentius de Calaw) ofiarował 1 grzywnę rocznego czynszu ze swej posiadłości w Dornposch dla parafii i wikariuszy kościoła Św. Piotra w Legnicy.

Świadkowie: Wilricus, proboszcz kościoła N. Marii Panny w Legnicy (Legenitz), Mikołaj, proboszcz w Kunicach k. Legnicy (Nicolaus ... Cunytz), Henryk, proboszcz w Miłoradzicach k. Lubina (Heinricus ... Milraditz), Filip (Philipp), notariusz.


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 100, nr 137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów