Rozmiar: 15909 bajtów

- 287 -

1345, 31 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta infra festem Pasce

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), pozwala radzie miejskiej Wrocławia (Wratislauia) urządzić w ratuszu wrocławskim kaplicę z przenośnym ołtarzem tak, aby nie zostały uszczuplone w niczym prawa kościoła parafialnego Św. Elżbiety (Elizabeth). Postanawia jednocześnie, aby ewentualne ofertoria z tej kaplicy należały do proboszcza kościoła Św. Elżbiety.

Kopia: l. łac., AP Wrocław, syg. D 2, s. 98; 2. niem. tamże, s. 98-99 v.
Druk: Bresl. Urkb., s. 163, nr 182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów