Rozmiar: 15909 bajtów

- 290 -

1345, 9 IV, Legnica

Wacław i Ludwik I, książęta legniccy, pozwalają córkom Franzkona Buzewoy na dziedzictwo lenne tak jak w linii męskiej.

Regest: Z. f. G. Schl. VI, s. 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów