Rozmiar: 15909 bajtów

- 292 -

1345, 12 IV, Wrocław (Bresslaw)

Dinstag nach dem Sontag da man singet die Barmherzigkeit des Herrn

Jan Luksemburski, król czeski (Johann konig zu Beheim und grave zu Luzemburg), potwierdza Henrykowi von Kitlicz k. Zgorzelca (Henrich, Hans von Kitlicz, Kitteliz, Kitlitz, Kittliz) jako lenno następuj±ce dobra, które on posiadał w okręgu budziszyńskim i zgorzeleckim (Budissinischen und Gorlizschen Landen), a mianowicie: wie¶ Kitliz k. Zgorzelca, szpital Coswicz z folwarkiem Truszkewicz, [dzi¶ NRD], Radomierzyce k. Zgorzelca (Radmericz), folwark we wsi Oppeln, [dzi¶ NRD], folwark we wsi Rosenhain [dzi¶ NRD], dobra we wsi Lochau [dzi¶ NRD] oraz wsie: Zebelusk [dzi¶ NRD] i Hertwigsdorf [dzi¶ NRD]. Jednocze¶nie król nadaje mu przywileje.

Druk: CDL Sup. I, s. 363, nr 249.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów