Rozmiar: 15909 bajtów

- 294 -

1345, 13 IV, Wrocław (Wrat[islavia])

fer. IV proxima post Dominicam Misericordia Domini

Jan Luksemburski, król czeski, i Karol, margrabia morawski (Johannes ... Bohemie rex ac Lucenburgensis comes et Karolus marchio Marauie), stwierdzaj±, że otrzymali należny im czynsz z królewskiej komory celnej we Wrocławiu (Wratislauia), który wypłacili im z góry za 4 lata Żydzi ¶l±scy: Jordan z Legnicy (Jordanus de Lignicz), Scabday z Jeleniej Góry (Hyrsperc), Salomon, Goschman, Jordan Marscole (Jordanus) i Jakub (Jacobus).

Druk: CDM VII, s. 433, nr 593.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów