Rozmiar: 15909 bajtów

- 295 -

1345, 14 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

Jan Luksemburski, król czeski, i Karol, margrabia morawski (Johannes ... Bohemie rex ac Lucemburgensis comes et ... Karolus ... Marchio Morauie), potwierdzają, że Żydzi wrocławscy (Wratislauienses) zapłacili z góry czynsz za komorę celną. Są nimi: Jakub, rzeźnik (Jacobus), Arnold, jego sąsiad (Arnoldus), Salomon, Scabday, Jakub (Yacobus), Izaak (Yssac), Lazarus, krewny Abrae ze Środy Śląskiej (Nouo foro), Hanno z synami, Izaak (Yssac), dyrektor szkoły.

Druk: CDM VII, s. 433, nr 594.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów