Rozmiar: 15909 bajtów

- 296 -

1345, l5 IV, Wrocław (Wratislauia)

fer. VI proxima post Dominicam Misericordia Domini

Karol, margrabia morawski (Karolus ... Marchio Morauie), przyrzeka mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauia) Jakubowi Wyenneri (Jacobus), że w przeciągu 8 dni spłaci tę sumę pieniędzy, którą zastawił za Karola ze sprzedaży czynszów.

Druk: CDM VII, s. 435, nr 597.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów