Rozmiar: 15909 bajtów

- 297 -

1345, l5 IV, Wrocław

Freitag nach Misericordia Domini

Fridhelm, Heinczko i Poto bracia z Łąkoszowa k. Jawora stwierdzają, że zobowiązali się służyć Janowi, królowi czeskiemu, i jego synowi Karolowi, margrabiemu morawskiemu, przeciwko wszystkim ich wrogom, a mianowicie: królowi polskiemu, margrabiemu brandenburskiemu, księciu świdnickiemu i wszystkim innym z wyjątkiem ich pana księcia Henryka I. Zobowiązują się również udostępnić zamek Logau Janowi i Karolowi w dzień i w nocy. W zamian za to, jako rekompensatę za ewentualne szkody, otrzymaliby 230 grzywien, które mogą zatrzymać na czas wojny, a gdyby byli oblężeni obiecuje się im przyjść z pomocą, gdyby zamek został zdobyty przez nieprzyjaciela musieliby dostać dalsze 1200 grzywien jako odszkodowanie. Gdyby zamek został zdobyty do św. Michała należy im się taka sama suma. Gdyby bracia z Łąkoszowa zmarli, to ich uprawnienia przechodzą na Henryka von Biberstein, pana na Byczynie.

Regest: AP Wrocław, Archiwum m. Wrocławia, syg. D. 38, s. 204 nr 51 p.
Streszczenie: E. Gospos; Die Politik Bolkos II v. Schweidnitz-Jauer, Halle 1910, s. 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów