Rozmiar: 15909 bajtów

- 299 -

1345, 2O IV, Wrocław (Wratislauia)

Jan Luksemburski, król czeski, zwalnia klasztor św. Klary we Wrocławiu od płacenia wszystkich danin z posiadłości Iwiny k. Wrocławia (Oldern).

Regest: RBM IV, s. 617, nr 1533.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów