Rozmiar: 15909 bajtów

- 301 -

1345, 20 IV, Opole (Opol)

XII Kal. Maii

Bolesław II, książę opolski (Boleslaus ... dux Opoliensis), stwierdza, że Agnieszka (Agnes), wdowa po Franciszku de Lanca (Franczko), zobowiązuje się do płacenia siostrze Ewie (Ewa), zakonnicy z Czarnowąsów, 1 1/2 grzywny groszy praskich rocznie, ponieważ siostra Ewa zrezygnowała z przypadającej jej części posiadłości we wsi Boguszyce k. Opola (Bogusicz) na rzecz swoich krewnych, synów Franciszka (Franco). Czynsz ten po śmierci Ewy ma przejść w ręce prawowitych właścicieli.

Świadkowie: Jan de Kamen (Johannes), rycerz, Beldus, sędzia, Wlricus de Grinnicz, Andrzej z Groszowic k. Opola (Andreas de Grossowicz), Jesco Bechemus i Bertoldus, notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 71, nr 22:
Druk: CDS I, s. 35, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów