Rozmiar: 15909 bajtów

- 302 -

1345, 2O IV, Wrocław (Wratislavia)

fer. IV ante festum b. Georgii proxima

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Luczemburgensis comes), potwierdza dokument starosty wrocławskiego (Wratislaviensis) Henryka de Hugewicz (Henricus) z 19 I 1338 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 6040).

Świadkowie: Konrad de Borsnicz ze wsi Cieszyce k. Wrocławia (Conradus ... Zeschicz), Arnoldus zwany Vasil, Albert z Kątów Wrocławskich (Albertus de Kant), Herman (Hermannus) i jego siostry.


Regest: RBM IV, s. 616, nr 1532.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów