Rozmiar: 15909 bajtów

- 303 -

1345, 21 IV, Wrocław (Wratislauia)

fer. V. ante festum b. Georgii martyris gloriosi

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex ac Lucemburgis comes), za wyświadczone mu przysługi nadaje mieszczanom wrocławskim (Wratislavieses) Piotrowi Beyr (Petrus) i Janowi Budessin (Johannes), zięciom Dominika (Dominicus), oraz jego synom Janowi (Johannes) i Dominikowi (Dominicus) pełne prawa i zwalnia ich od wszelkich podatków i danin z 7 1/2 łanu we wsi Św. Katarzyna k. Wrocławia (s. Katharina).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 144.
Regest: RBM IV, s. 617, nr 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów