Rozmiar: 15909 bajtów

- 306 -

1345, 9 V, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, uwalnia od wszystkich służebności książęcych należącą do Piotra Niger, mieszczanina wrocławskiego, wieś Oheritz, którą dzierży on jako lenno od biskupa wrocławskiego.

Regest: RBM IV, s. 621, nr 1547.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów