Rozmiar: 15909 bajtów

- 310 -

1345, 18 V, Wrocław

XV kal. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Prezlaus episcopus Wratislaviensis), zatwierdza darowiznę Apeczki (Apeczko), wójta Środy Śląskiej (Novum forum), prepozyta i prowizora klasztoru św. Katarzyny (st. Katharina), oraz Geruscha i jego żony.

Regest: AP Wrocław, Rep. 58, s. 1085, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów