Rozmiar: 15909 bajtów

- 311 -

1345, 27 V

in crastino Corporis Christi

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislaviensis), Henryk V, książę żagańsko-głogowski (Heinricus .. dux Saganensis et dominus Glogoviensis), Henryk (Heinricus) de Bebirsteyn de Pru[e)snicz, Guntherus i Jenuschius z Pogorzeli k. Brzegu (de Pogrella), Broczko Kursantke, Jan (Johannes) de Kytlicz, Tammo de Ebirsbach, Henryk de Lechenicz (Henricus) i Jan z Łużyc (Johannes de Lusacia) stwierdzają, że książęta legniccy Wacław i Ludwik I (Wenceslaus et Ludwicus domini Lignicenses) zobowiązali się Janowi z Opawy (Johannes de Oppavia), Janowi synowi Salomona (Johannes Salomonis), Franczkowi synowi Hartliba (Franczco Hartlibi) - mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses), a pośrednio także Cunadowi de Valkinhayn (Cunadus), staroście wrocławskiemu (Wratislaviensis), i Michałowi z Opawy (Michahel de Oppavia) zwrócić sumę 1700 grzywien groszy czeskich, zastawiając za tę sumę Legnicę (Lignicz) i Chojnów (Haynow). Sumę tę będą spłacać wspomniani książęta w poszczególnych tygodniach z dochodów płynących z kopalń, podatków ze swych dóbr, dochodów targowych i innych.

Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. B 56.
Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 324, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów