Rozmiar: 15909 bajtów

- 312 -

1345, 27 V, Villeneuve k. Awinionu (Villanova Avinionensis)

VI kal. Juni, pontificatus nostri anno quarto

Papież Klemens VI (Clemens episcopus) poleca arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (Gneznensis) Jarosławowi dopilnować terminowego ściągania świętopietrza w podległych diecezjach: wrocławskiej (Wratislaviensis), poznańskiej (Posnaniensis), lubuskiej (Lubicensis) i kamienieckiej (Caminensis).

Druk: MPL I, s. 478, nr 620.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów