Rozmiar: 15909 bajtów

- 315 -

1345, 1 VI, Strzelin (Strelyn)

Fer. IV infra octavas Corporis Christi

Mikołaj I, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slesie et dominus in Munstirberg), stwierdza, że Jadwiga (Hedwigis); wdowa po Janie (Johannes) de Hayn, nadaje czynsz roczny. w wysokości 9 grzywien bez jednego wiardunku, który przekazał jej mąż z połowy wsi Strzegów k. Strzelina (Stregow) na rzecz strzelińskiego klasztoru klarysek (Strelyn). Dokument sporządził Piotr Henrici z Nysy (Petrus Henrici de Nyssa), kleryk wrocławski (Wratislaviensis).

Świadkowie: Arnoldus z Pieszyc k. Dzierżoniowa (Petirswalde), Jan de Budow (Johannes), Bernard z Radowic k. Nysy (Bernhardus de Ratwicz), Ulricus de Lewinrode, rycerze: Witego Boemus, Franczco de Byschonisheyn i Jan z Żaliny Śl. (Johannes de Magna Salina), notariusz książęcy.


Regest: AP Wrocław, Rep. 121, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów