Rozmiar: 15909 bajtów

- 316 -

1345, 9 VI, Paczków

in die beatorum Primi et Feliciani

Rajcy i mistrzowie paczkowscy mianowicie: Heyno Longus, Mikołaj Koter (Nycolaus), Jan Gelen (Johannes), Konrad tkacz (Conradus) Schonwald, Jan Henzberg (Johannes), Jan Gerwici (Johannes) przyrzekaj± swojemu przyjacielowi i dobroczyńcy wójtowi Henczowi (Henczo) uwolnić od wszystkich ciężarów każdy dom i parcelę, które on nabędzie, tak jak to mieli jego przodkowie od założenia miasta. Te same prawa ma również posiadać jego słodownia.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów