Rozmiar: 15909 bajtów

- 318 -

1345, 19 VI

Arnold Czostak za zgodą żony Agaty przekazuje Henrykowi von Molnsdorf 5 wolnych łanów jako lenno.

Regest: Z. f. G. Schl. 77, s. 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów