Rozmiar: 15909 bajtów

- 319 -

1345, 19 VI, Świdnica (Swidnicz)

an deme Suntage vor sente Johannis tag des Toufers

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzog von Slesie Heren vor Furstinbergen und czur Swidnicz), na prośby rajców świdnickich: Hannusa (Hannus) Schuworchta (Schuworcht), Pecza Kinsberga (Pecze Kinsberg), Pecza Munstirberga (Pecze Munstirberg), Pecza z Dzierżoniowa (Pecze von Reichinbach) i Merkila Beyera (Merkil Beyer) zezwala im na kupno i sprzedaż monety w mieście, a uzyskane tą drogą dochody przeznaczyć na naprawę umocnień miejskich zniszczonych przez króla czeskiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 71.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów