Rozmiar: 15909 bajtów

- 321 -

1345, 28 VI, Kraków (Cracovia)

IV Kal. Julii

Jan Grot, biskup krakowski (Iohannes ... episcopus Cracoviensis), poleca proboszczom kościołów w Zatorze k. Oświęcimia (Zathom), villa Hartmanni i Oświęcimiu (Ossvencim) ekskomunikować w jego imieniu księcia oświęcimskiego Jana I (Iohannes ... dux Ossvencimensis) i obłożyć interdyktem miasto Oświęcim (Ossvencim) za to, iż książę ów nie wywiązał się z postanowień wyroku w sprawie jego zatargu z klasztorem w Mogile (Mogiliensis) o zajęcie wsi klasztornej Woźniki k. Lublińca (Wosniky, Wosnik) i zastawienie jej za pewną kwotę swojemu dworzaninowi niejakiemu Sezemowi (Sezema), a także za nie wynagrodzenie szkód w dwóch wsiach klasztornych: Ryczow i Zdzigodovicze.

Druk: Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie, Kraków 1865, s. 51, nr 63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów