Rozmiar: 15909 bajtów

- 322 -

1345, 28 VI, Świdnica (Swidenicz)

an sand Peter u. Pauel Abennt

Henryk I, książę Książa i Jawora (Heinrich ... Herzog im Schlesien Herr vonn Furstenberg und zum Jauer), potwierdza radzie miejskiej i mieszczanom świdnickim (Swidenicz) wszystkie prawa i przywileje, które od dawna posiadali.

Świadkowie: Hartman z Rękowa k. Wrocławia (Ranow), Junge i Kekyl, bracia zwani z Czernicy k. Jawora (Cirnen), Rencz Schof, Sleczander i Konrad (Conrad), bracia zwani von Cedelicz, Leopold von Uchtericz (Leoppolt), Ticzman Bn[e)ch.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 72.
Druk: Siles. rer. script. III, s. 96.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów