Rozmiar: 15909 bajtów

- 323 -

1345, 1 VII, Jelenia Góra (Hirsberg)

an dem achten tage unsers herren toufers sente Johannis

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... herzoge von Slezien herre von Furstinberg und czu der Swidnitz), przyrzeka mieszkańcom księstwa jaworskiego zagwarantować wszystkie prawa i przywileje jakie dotychczas otrzymali, jeżeli odziedziczy to księstwo po swym stryju Henryku I jaworskim (Heynrich von Jawor), a mieszkańcy złożą mu hołd.

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 493, nr 7


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów