Rozmiar: 15909 bajtów

- 328 -

1345, 14 VII, Wrocław (Wrat[islavia])

II. id. Julii

Andrzej de Rosslawicz, starosta wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza, że Ebirhardus sołtys wsi Psary k. Trzebnicy (Hundern sive Psari) zobowiązał się spłacić z tej wsi 60 grzywien zapisanych na mocy testamentu Jana Czambora (Johannes Czambor) klasztorowi cysterskiemu w Trzebnicy.

Świadkowie: brat Otto, przeor klasztoru trzebnickiego (Trebnicz), Mikołaj (Nicolaus), proboszcz de Curno, magister Jan, rektor szkoły Marii Magdaleny we Wrocławiu (Johannes ... Wrat[islavia]), Teodoryk de Hallys (Theodoricus) i Jakub Augustini (Jacobus) - notariusze publiczni.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów