Rozmiar: 15909 bajtów

- 338 -

1345, 5 VIII, Praga (Praga)

die sancti Oswaldii

Dokument Karola IV, króla czeskiego i margrabiego morawskiego (Karolus ... rex Boemie marchio Morauie), w którym jest m. in. wzmianka o walkach wojsk czeskich z księciem ¶widnickim (Swydnicensis) [Bolkiem II].

Druk: CDM VII, s. 448, nr 615.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów