Rozmiar: 15909 bajtów

- 341 -

1345, 6 VIII, Ziębice (Monsetrberg)

in die Sixti pape et martyris

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Silesiae et dominus in Munsterberg), daje braciom: Hermanowi, Janowi, Kunzkowi i Mikołajowi z Dzierżoniowa (Hermannus, Johannes, Cunzco, Nicolaus de Reichenbach) w dziedziczne posiadanie folwark (allodium) Bobolice k. Ząbkowic Śląskich (Schrempsdorff) z prawem lokacji.

Świadkowie: Jan Budaw (Johannes), Ulricus de Levinrode - rycerze, Vipertus i Heynemannus, bracia zwani Bolzen, Mikołaj Bendel (Nicolaus), Ulricus, komornik książęcy, i Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina).


Druk: H. Reichenbach, Urkudliche Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, Wrocław 1906, I, s. 27, nr 122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów