Rozmiar: 15909 bajtów

- 343 -

1345, 9 VIII, Wrocław (Wrat[islavia])

in vigilia beati Laurencii martyris

Jan Luksemburski, król czeski, pozwala Mikołajowi Brunonis (Nicolaus) lokować na prawie czynszowym folwark (allodium) Wrocław-Gądów (Gandow) wielkości 12 łanów i 10 prętów, z których 4 łany i 10 prętów dzierżył jako lenno od biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis) i 8 łanów od klasztoru trzebnickiego (Trebnicz). Ponadto Mikołaj otrzymuje prawa królewskie w lokowanym folwarku.

Świadkowie: Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta, Schibco de Czeczow, Hoygerus z Przybkowic k. Kluczborka (Pritticz), Mateusz de Molheym (Matheus), Cryk de Rydeburg - rycerze, Heynyngus i Ome - feudałowie, oraz Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), kanclerz wrocławski.
Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. BB 28.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 38b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów