Rozmiar: 15909 bajtów

- 344 -

1345, 9 VIII, Wrocław (Wratislavia)

in vigilia sancti Laurencii

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy, otrzymuje w lenno od Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes Boemie rex et comes Lucemburgensis), przypadające mu po śmierci ich ojca przy podziale z bratem Wacławem (Wenceslaus) miasto i księstwo legnickie (Legnicensis).

Druk: Lehns u. Besitzurk. I, s. 328, nr 27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów