Rozmiar: 15909 bajtów

- 346 -

1345, 9 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, w obecności Jana, księcia Góry, stwierdza, że Wolfram von Kemnitz wydzierżawił swoje posiadłości Tyrgarte, Pęgów k. Trzebnicy, Prusice k. Milicza Mikołajowi von Strelitz za 100 grzywien.

Regest: RBM IV, s. 634, nr 1584.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów