Rozmiar: 15909 bajtów

- 347 -

1345, 10 VIII, Wrocław

am Tage Laurentii

Jan Luksemburski, król czeski, potwierdza księciu Ludwikowi odbiór 2400 kóp groszy.

Regest: Z. f. G. Schl. VI, s. 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów