Rozmiar: 15909 bajtów

- 349 -

1345, 10 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, ofiaruje Janowi Ledirschneider 1 kopę groszy i 16 miar zboża rocznie pobieranych jako czynsz z Bielan k. ¦rody ¦l±skiej.

Regest: RBM IV, s. 635, nr 1589.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów