Rozmiar: 15909 bajtów

- 351 -

1345, 11 VIII

Ernest Pardubitz, arcybiskup praski, funduje w obecności biskupa wrocławskiego i księcia Jana ścinawskiego uposażenie na rzecz ołtarza św. Tomasza w kościele głogowskim.

Regest: Z. f. G. Schl. 69, s. 111-112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów