Rozmiar: 15909 bajtów

- 352 -

1345, 11 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, w obecności księcia Konrada I, księcia oleśnickiego, i Mikołaja, księcia opawskiego, potwierdza przywileje dla szpitala św. Ducha we Wrocławiu i poleca opiece swojemu synowi Karolowi.

Regest: RBM IV, s. 636, nr 1590.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów