Rozmiar: 15909 bajtów

- 353 -

1345, 11 VIII, Berlin (Berlyn)

crastino S. Laurencii

Ludwik, margrabia brandenburski, zwraca się do rady miejskiej we Frankfurcie nad Odrą, aby ta razem z radą miasta Gubina i jego wasalami była poręczycielem w jego pertraktacjach z Janem Luksemburskim, królem czeskim, tak jak po stronie tego ostatniego rolę taką pełnić będą rajcy zgorzeleccy i żytawscy (Sytowe).

Regest: Neues Lausitzisches Magazin, Zgorzelec 1939, CXIII, s. 134, nr 155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów