Rozmiar: 15909 bajtów

- 358 -

1345, 13 VIII, Wrocław (Wratislauia)

XIII id. mensis Augusti

Filip (Philippus), syn Teodoryka de Budisschow (Theodoricus), kleryk ołomuniecki (Olomucensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności i świadków Jan Luksemburski, król czeski (Johannes rex Boemie comes Lucemburgensis dux et dominus Wratislauie), nadał biskupowi wrocławskiemu Przecławowi (Preczlaus) prawo patronatu nad kościołami w Bytomiu i Wysokiej Cerkwi k. Głogowa (Alta ecclesia).

Świadkowie: Stefan (Stephanus), dziekan, Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogouiensis), Henryk de Bancz, archidiakon legnicki (Henricus ... Legnicensis), Otto z Dunina k. Legnicy (Donyn), Lutko de Kulpen - kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), i Jan de Falkinsteyn (Johannes), Hubarcus de Altari, Konrad de Walkinhayn (Conradus), Hermannus de Es, Jakub z Opola (Jacobus de Opol), mieszczanin wrocławski.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. MM 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów