Rozmiar: 15909 bajtów

- 359 -

1345, 13 VIII, Wrocław (Wrat[islavia)

id. Augustii

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... rex Boemie, comes Lucemburgensis, dux Slezie ac dominus Wratislauiensis), potwierdza biskupstwu wrocławskiemu (Wratislaviensis) wszystkie dotychczasowe wolności i przywileje we wszystkich posiadłościach biskupstwa, a w szczególności zaś pozwala zamienić wsie mianowicie: Kryniczno k. Środy Śląskiej (Krinicz), Świątek k. Środy Śl. (Swanth lub Bischofsdorph), Turów k. Wrocławia (Turow), Radoszkowice k. Oławy (Radaskowicz lub Biskupicz), Jelenin k. Strzelina (Jelyn), Rzeplin k. Wrocławia (Repelin), Szukalice k. Wrocławia (Czuchalicz), Ołtaszyn k. Wrocławia (Oltaczin) i Wrocław-Muchobór (Mochobor) na folwarki i folwarki na wsie, lokując je na prawie niemieckim, oraz przyrzeka razem z margrabim Karolem (Karolus marchio Morauie), że mieszkańców biskupstwa nigdy nie obciążą żadnymi ciężarami.

Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. C 32 a.
Kopia: tamże, Lib. Niger, s. 350 b, 361 a, 453 b.
Transumpt: 1. tamże, 3 II 1369, syg. C 17; 2. tamże, 7 V 1382, syg. C 20; 3. tamże, 18 IV 1522, syg. C 16; 4. tamże, 10 XII 1568, syg. C 32 b.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 302, nr 275.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów