Rozmiar: 15909 bajtów

- 360 -

1345, 14 VIII, Wrocław (Wratislavia)

Jan Luksemburski, król czeski, nadaje jako lenno 5 łanów w folwarku Bartowice k. Wrocławia dzieciom obojga płci po Henryku de Molesdorf, które ten posiadał jako wolne od wszelkiej służebności.

Regest: RBM IV, s. 637, nr 1595.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów