Rozmiar: 15909 bajtów

- 364 -

1345, 22 VIII, Brzeg (in civitate Bregensi)

in octava Assumptionis beate Marie Virginis Gloriose

Mikołaj Czamborii de Ketczerdorff (Nycolaus) ze swą matką Zofią (Sophia), nadaje w obecności oficjała wrocławskiego Andrzeja (Andreas ... Wratislaviensis), ksieni i konwentowi trzebnickiemu (Trebnycz) 60 grzywien rocznego czynszu ze wsi Psary k. Trzebnicy (Hunyrn).

Świadkowie: Jan (Johannes), proboszcz de Noua villa, Adam, proboszcz z Popowic k. Wrocławia (Popelov), i Barchusso, sołtys de Kerna.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów