Rozmiar: 15909 bajtów

- 366 -

1345, 1 IX, Ziębice

Benuschius z Ciepłowód k. Z±bkowic ¦l±skich za zgod± swych braci Alberta a Jana Seckil sprzedał Marcinowi, synowi Konrada Grimme, i jego żonie Agnieszce czwart± ławę chleba, która znajdowała się po lewej stronie ratusza w Z±bkowicach ¦l±skich z zastrzeżeniem odkupu za tę sam± cenę.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 27, nr 123.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów