Rozmiar: 15909 bajtów

- 368 -

1345, 2 IX, Wrocław

in die sancti Sixti episcopi

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... rex Bohemiae Lucemburgensis comes et dominus Wratislaviensis), nadaje immunitet sądowy i ekonomiczny z wyjątkiem spraw kryminalnych, które mają podlegać sądowi starosty wrocławskiego (Wratislaviensis), klasztorowi św. Wincentego na Ołbinie (Elbingo) w następujących miejscowościach: we Wrocławiu-Ołbinie (Elbingo), we Wrocławiu-Opatowicach (Opatkowicz), Swartin i Wrocławiu-Siedlcach (Czedlicz).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 104, Matrica S. Vincentii fol. 14-15 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów