Rozmiar: 15909 bajtów

- 373 -

1345, 27 IX, Praga (Praga)

in Vigilia sancti Wencezlai

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... rex Boemie ac Lucemburgensis comes), pozwala radzie miejskiej Wrocławia (Wratislauiensis) przeznaczyć kamienie z wrocławskiego cmentarza żydowskiego na naprawę murów miejskich i wprowadzić na nowo cło na własny użytek w obrębie miasta i poza jego murami.

Kopia: łac., AP Wrocław, syg. D 2, 102 b -103.
Druk: Bresl. Urkb., s. 164, nr 183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów