Rozmiar: 15909 bajtów

- 374 -

1345, 29 IX, Ziębice (Munstirberg)

in die beati Michaelis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie et dominus in Munstirberc), na prośbę opata klasztoru w Kamieńcu (Kamencz) Sygharda (Syghardus), pozwala lokować folwark (curia) klasztorny w Śremie k. Ząbkowic Śląskich (Schrahm, Schram) jako wieś czynszową i zwalnia ją od wszelkich powinności.

Świadkowie Jan Budow (Johannes), Ulricus Schaf - rycerze, Mikołaj de Lybenow (Nicolaus), Franczcho z Istebki k. Ząbkowic Śląskich (de Grunow), Andrzej Eychholcz (Andreas), marszałek książęcy, Mikołaj Golle (Nicolaus), Jan z Żaliny Śląskiej (Johannes de Magna Salina), notariusz książęcy.


Oryg. łac., AP Wrocław, Rep. 88 I, nr 128.
Druk: CDS X, s. 151, nr 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów