Rozmiar: 15909 bajtów

- 375 -

1345, 29 IX, Praga (Praga)

die s. Michaelis archangeli

Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Lutzenburgensis comes), za różne zasługi miasta Złoty Stok (Reichenstein) wyświadczone królowi w zamkach pod Kamienną Górą (Landshut), znosi wszystkim mieszkańcom tego miasta posiadającym prawa miejskie opłatę zwaną "ungelt" oprócz opłaty za targ solą, z którego dochody zastrzega dla siebie.

Regest: RBM IV, s. 641, nr 1607.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów